יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית חדשות והודעות עלון החטיבה מרחבים כיתתיים מקצועות הלימוד חדר מורים שמור על קשר
10:51 (25/06/14)
10:51 (25/06/14)
.

ריבון כל המעשים. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חזק לבי ומחשבתי, שאוכל לחשוב ולהשיב כהלכה. שלא יבהילוני רעיוני ולא תשתבש דעתי ולא אתרגש ולא איחפז ולא ייפול עלי לבי. הדריכני, שלא אתבלבל ואצליח לומר את אשר עם לבי. חזקני ואמצני, שלא אכשל בדיבורים ובהעתקות ובמעשים אסורים, ולא יכשלו אחרים בי. תן את חיני בעיני הבוחן, שלא ידקדק עמי מדי, שיהיה עיונו באורך רוח ובנחת עם הבריות. תן לי את הכוח, לקבל כל תוצאה בהבנה, ברוח טובה ובתקווה. שגיאות מי יבין מנסתרות נקני. ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו.

 
 
מרחבים כיתתיים
מקצועות הלימוד
לוח פעילויות חודשי
פעילות מתוקשבת לזמן חירום (אפשר גם בזמן רגיעה)
נתפסו בעדשה
חדשות והודעות
אתרים למידה
לוח מבחנים
ספורט
תרגול מורים
פרויקטים שיתופיים
דבר תורה מתוקשב
מתימטיקה המורה יעקב
למידה בשעת חירום