יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית חדשות והודעות עלון החטיבה מרחבים כיתתיים מקצועות הלימוד חדר מורים שמור על קשר
10:51 (25/06/14)
10:51 (25/06/14)
.

ב"ה לוח מבחנים-שליש ב'-כיתה ז' טבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת י יא יב יג יד טו טז ויחי יז יח אנגלית יט תורה-ז1 כ טיול כא משנה-ז3 כב כג שמות כד מתמטיקה כה משנה-ז1 כו תורה-ז3 כז כח כט א שבט וארא חודש טוב! שבט ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ב הלכה-ז3 ג ד ה הלכה-ז1 ו ז ח בא ט י יא בחירות יב יג יד טו בשבט בשלח טז נביא-ז3 יז נביא-ז1 משנה-ז3 יח היסטוריה יט תורה-ז1 כ כא כב יתרו כג מדעים כד משנה-ז1 כה תורה-ז3 כו כז לשון-ז1 כח כט משפטים אדר ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת ל שבט מתמטיקה אסיפת הורים א אדר חודש טוב! ב הלכה-ז3 ג טיול ד ה אמונה-ז3 ו תרומה ז ח ט י יא יב יג תצוה יד פורים שמח! טו שושן פורים טז יז משנה-ז3 הלכה-ז1 יח אנגלית יט כ כי תשא כא כב כג תורה-ז1+ז3 כד כה כו כז ויקהל פקודי כז כח כט משנה-ז1 בהצלחה! לוח מבחנים שליש ב כיתה ז.doc

 
 
מרחבים כיתתיים
מקצועות הלימוד
לוח פעילויות חודשי
פעילות מתוקשבת לזמן חירום (אפשר גם בזמן רגיעה)
נתפסו בעדשה
חדשות והודעות
אתרים למידה
לוח מבחנים
ספורט
תרגול מורים
פרויקטים שיתופיים
דבר תורה מתוקשב
מתימטיקה המורה יעקב
למידה בשעת חירום