יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית חדשות והודעות עלון החטיבה מרחבים כיתתיים מקצועות הלימוד חדר מורים שמור על קשר
10:51 (25/06/14)
10:51 (25/06/14)
.

בס"ד"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם ה' הייתה לנו לנחלה כי כל מה שתהא מושרשת בליבו של האדם יותר הקריאה בשם ה' כן יגדל טובו ויושרו ויהיה מאושר יותר לעצמו ולחברה כולה..." (עולת ראי"ה ח"א, תלג) הורים יקרים! אנשי הצוות החינוכי בחטיבה עמלים ללא לאות לחינוכו ועיצוב דרכו של כל אחד מתלמידנו. תהליך פיתוח אישיותו של התלמיד מושתת על עמלו בהעמקת ידיעותיו בתורה ובחוכמה, מתוך שמחת החיים המלווה אותו מרגע כניסתו לחטיבה ועד סיימו את כיתה ח'. אנו רואים את תפקידנו כמסייעים וכשותפים של ההורים בחינוכו של הבן, תוך אמונה וציפייה לצמיחת ומימוש הכוחות הרבים שטמונים בייחוד שבו, כל זאת בכדי להכינו לקראת בגרותו, כדמות תורנית מוכשרת, המשפיעה באישיותו ובידיעותיו על עם ישראל ומדינתו. בחטיבה, יש ברוך ה' עשייה מבורכת של כלל צוות המורים בבית הספר הרואה בעבודתו שליחות חינוכית קדושה על מנת לבנות בית של תורה , בית חינוך ולמידה. אתר הבית ספרי הוא אחד מדרכי התקשורת שלנו עם קהילת בית הספר , ההורים התלמידים והיישובים באזור. דרך האתר ניתן להתעדכן בפעילויות חינוכיות מתוכננות ולקבל מעט מן החוויה בפעילויות שחווינו בבית הספר ומחוצה לו. יהי רצון שתשרה השכינה במעשה ידינו ונזכה להעמיד תלמידים הרבה. "וזכינו לגדל בנים ובני בנים אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא" בברכת התורה, הרב מנחם סעדיה מנהל החטיבה

 
 
מרחבים כיתתיים
מקצועות הלימוד
לוח פעילויות חודשי
פעילות מתוקשבת לזמן חירום (אפשר גם בזמן רגיעה)
נתפסו בעדשה
חדשות והודעות
אתרים למידה
לוח מבחנים
ספורט
תרגול מורים
פרויקטים שיתופיים
דבר תורה מתוקשב
מתימטיקה המורה יעקב
למידה בשעת חירום