יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית חדשות והודעות עלון החטיבה מרחבים כיתתיים מקצועות הלימוד חדר מורים שמור על קשר
10:51 (25/06/14)
10:51 (25/06/14)
.

חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב חזון חטיבת הביניים התורנית שעל יד יתק"א חטיבת הביניים התורנית קרית ארבע, פועלת מזה כעשרים וחמש שנה, תוך הובלה מתמדת מול אתגרי הזמן והתקופה. בהתאם לצרכים המיוחדים של שנות גיל ההתבגרות. החטיבה שמה כמטרה להקנות לתלמיד, חינוך ערכי וכלים מתקדמים שיאפשרו לו להמשיך בהצלחה מרובה בכל מסגרת שבה ימשיך. הישיבה תפתח בתלמיד יכולות שימוש ולימוד בכלים מתקדמים תקשוב, רובוטיקה, ועוד, כמאמר הראי"ה "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור". במסגרת הלימודים בחטיבה אנו שואפים לטעת בתלמיד ערכי יראת שמים, ידיעת תורה, אהבת תורה וקיום מצוותיה. במישור הלימודי החטיבה, שואפת לתת לכל תלמיד מענה מיוחד על פי כישרונותיו, יכולותיו ושאיפותיו, בשיתוף פעולה מיטבי עם ההורים. החטיבה שמה דגש רב על עולמו הרגשי של התלמיד, בדגש על יחס בין אישי, קרוב וחמים בין הצוות לתלמידים. במטרה לפתח, בתלמידים יחס של הערכה אהבה וכבוד כלפי הרמי"ם, שהם מוסרי התורה לתלמידים. דגש רב ניתן בחטיבה על עבודת המידות, וחינוך למידות טובות, אהבת התורה העם והארץ, תוך חיבור אמיתי לקהילה ולצרכיה. אנו בחטיבה רואים חשיבות מרובה בפעילויות חווייתיות, אתגריות וערכיות, באמצעות, כלים יצירתיים ומגוונים. פעילויות חווייתיות אלו יבנו בשיתוף פעולה עם התלמידים במטרה להעצים כל תלמיד, ולהגביר את תחושת השייכות של התלמיד כלפי בית הספר.

 
 
מרחבים כיתתיים
מקצועות הלימוד
לוח פעילויות חודשי
פעילות מתוקשבת לזמן חירום (אפשר גם בזמן רגיעה)
נתפסו בעדשה
חדשות והודעות
אתרים למידה
לוח מבחנים
ספורט
תרגול מורים
פרויקטים שיתופיים
דבר תורה מתוקשב
מתימטיקה המורה יעקב
למידה בשעת חירום